Mokyklos-darželio savivaldos institucijos

  • Mokyklos-darželio taryba
  • Mokytojų taryba
  • Mokinių taryba
  • Metodinės grupės (pradinių klasių mokytojų metodinė grupė ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojų metodinė grupė).
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .