Mokytojai
Pedagogų kvalifikacija


  


Priešmokyklinio ugdymo pedagogai           

  


Mokytojai

  


Vyresnysis logopedas

 

1

Vyresnysis socialinis  pedagogas

 

1


 


Psichologoas

 1


  

Vadovų kvalifikacija

Direktorė – II vadovo kvalifikacinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui – III vadovo kvalifikacinė kategorija

Duomenys apie pedagogus

Eil Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Pareigos ir suteikta kvalifik.  kategorija

1.


 
2.
 Akelaitienė Neringa Aukštasis Pradinių klasių mokytoja 5 priešmok.ugdymo grupė
 Mokytoja metodininkė

3.


4.


5.

Bendaravičienė Roma

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

6 grupė

Vyr. auklėtoja  

6.


7.


8.


9.

Karčiauskienė Giedrė

Aukštasis

Socialinis pedagogas

-

Vyr. socialinė pedagogė

10.

Kavaliauskienė Roma

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

1  grupė

Vyr. auklėtoja

11.

 

12.

Kriščiūnienė Violeta

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

2 grupė

Vyr. auklėtoja

13.

Kuncevičienė Jūratė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

3 grupė

Vyr. auklėtoja

14.

Kurdeikienė Daiva

Aukštasis neuniversitetinis

Pradinių klasių mokytoja

7   grupė

  Auklėtoja

 15. 
Liaukuvienė Irena

 Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas 6 grupė Auklėtoja
 16.
17.

Paitian Jūratė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

2 grupė 

Vyr. auklėtoja

18.

Paškevičienė Rima

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

3 grupė

Vyr. auklėtoja

19.

Paulevičienė Asta

Aukštasis              

Ikimokyklinis  ugdymas

5 priešmok. ugdymo  grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

20..

Plečkaitienė Rasa

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

1 grupė

Vyr. auklėtoja

21.


22.

Rutkauskienė Virginija

Aukštasis neuniversitetinis

Muzikos mokytoja

Meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė metodininkė

23.

Seliokienė Genė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

 4 priešmok. ugdymo grupė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė. metodininkė

24.

Šmulkštienė Aušra

Aukštasis

logopedė

 Darželio grupės ir pradinės klasės

Vyr. logopedė

25.


26.

Vasiliauskienė Virginija

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas 

4  priešmok. ugdymo grupė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

27.


 


28.


 29.
30.


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .