Mokytojai


Auklėtojos


Pedagogų kvalifikacija

Mokytojas ekspertas

 

1

Mokytojas metodininkas

 

9

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai metodininkai   

 

3

Vyresnieji  mokytojai

 

4

Mokytojai

 

1

Vyresnieji auklėtojai

 

7

Vyresnysis logopedas

 

1

Vyresnysis socialinis  pedagogas

 

1

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

 

1

Psichologas,magistro laipsnis, 4 kvalifikacinė kategorija

 1
Auklėtojas 

  1

Vadovų kvalifikacija

Direktorė – II vadovo kvalifikacinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui – III vadovo kvalifikacinė kategorija

Duomenys apie pedagogus

Eil Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Pareigos ir suteikta kvalifik.  kategorija

1.

Abramavičienė Irina

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pailginta dienos grupė

Vyr. mokytoja

 
2.
 Akelaitienė Neringa Aukštasis Pradinių klasių mokytoja 5 priešmok.ugdymo grupė
 Mokytoja metodininkė

3.

Alaburdienė Rūta

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

4a klasė

Mokytoja  metodininkė

4.

Andriuškevičienė Loreta

Aukštasis 

Pradinių klasių mokytoja

1a klasė

Mokytoja ekspertė

5.

Bendaravičienė Roma

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

6 grupė

Vyr. auklėtoja  

6.

Burinskienė Rasa

Aukštasis  Magistro laipsnis   

Muzikos mokytoja

Muzika 1-4 klasėse

Muzikos mokytoja

 metodininkė

7.


8.

Čižikienė Lina

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja

3b klasė

Mokytoja metodininkė

9.

Karčiauskienė Giedrė

Aukštasis

Socialinis pedagogas

-

Vyr. socialinė pedagogė

10.

Kavaliauskienė Roma

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

1  grupė

Vyr. auklėtoja

11.

 

12.

Kriščiūnienė Violeta

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

2 grupė

Vyr. auklėtoja

13.

Kuncevičienė Jūratė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

3 grupė

Vyr. auklėtoja

14.

Kurdeikienė Daiva

Aukštasis neuniversitetinis

Pradinių klasių mokytoja

7   grupė

  Auklėtoja

 15. 
Liaukuvienė Irena

 Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas 6 grupė Auklėtoja
 16. Neiberkienė Renata Aukštasis Pradinių klasių Pailginta  dienos  grupė Pailgintos dienos grupės
 auklėtoja

17.

Paitian Jūratė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

2 grupė 

Vyr. auklėtoja

18.

Paškevičienė Rima

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

3 grupė

Vyr. auklėtoja

19.

Paulevičienė Asta

Aukštasis              

Ikimokyklinis  ugdymas

5 priešmok. ugdymo  grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

20..

Plečkaitienė Rasa

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

1 grupė

Vyr. auklėtoja

21.

Rudienė Violeta

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja

3a klasė

Mokytoja  metodininkė

22.

Rutkauskienė Virginija

Aukštasis neuniversitetinis

Muzikos mokytoja

Meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė metodininkė

23.

Seliokienė Genė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

 4 priešmok. ugdymo grupė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė. metodininkė

24.

Šmulkštienė Aušra

Aukštasis

logopedė

 Darželio grupės ir pradinės klasės

Vyr. logopedė

25.

Upitienė Roma

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja 

 4b klasė

  Mokytoja  metodininkė

26.

Vasiliauskienė Virginija

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas 

4  priešmok. ugdymo grupė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

27.Vaitkūnienė  LijanaAukštasisPsichologė

 -

Magistro laipsnis, 4 kvalifikacinė kategorija

28.

Veselgienė Daiva

Aukštasis

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba 2-4 klasės

Vyr. mokytoja

 29. Zapolskienė Irma Aukštasis Pradinių klasių mokytoja.
 Tikyba
 Tikyba 1-4 klasėse Vyr.mokytoja

30.

Žmuidienė Violeta

Aukštasis

Pradinių  klasių mokytoja

2a klasė

Mokytoja metodininkė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .