Direktorė

Rimanta Trečiokienė

Gimimo data ir vieta: 1956-04-30, Marijampolė

Išsilavinimas: 2003-2005 m. Šiaulių universitetas. Edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) studijų programa (kodas 62107S110). Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1986-1991 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursas. Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

1972-1975 m. Marijampolės (Kapsuko) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija.

8-652-53994; e-mail. rimanta.treciokiene@gmail.com

Darbo patirtis: Nuo 2009m. gruodžio 23 dienos Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio direktorė.

1993-2009 m. Marijampolės Mokolų darželis-pradinė mokykla. Direktorės pavaduotoja ugdymui.

Kvalifikacinė kategorija: 2007-04-20 suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija.

1994-04-22 suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

2006 m. Pedagogų profesinės raidos centras. Vadybos eksperto, švietimo konsultanto kvalifikacija. Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 1431 išd. 2006-12-15 ir pratęstas atsiskaičiuos už savo veiklą konsultanto pažymėjimas SK Nr. 3815 išd.2009-11-26.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Nijolė Jurgelaitienė

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Danutė Puskunigienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .