MOKOMĖS DRAUGIŠKAI ĮVEIKTI ŠIUOLAIKINIO PASAULIO IŠŠŪKIUS

Jausmai, galima sakyti, ir padaro žmogų žmogumi.
Be jausmų žmogus būtų panašus į kietą šaltą akmenėlį.“
(Šatrijos Ragana)

     Nuolatos  girdime apie tai, kaip svarbu saugoti ir stiprinti fizinę mūsų vaikų sveikatą, rūpintis, kad jie sveikai maitintųsi, judėtų, daug laiko praleistų gryname ore. Skubame išmokyti vaiką skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet ar pakankamai dėmesio skiriame emocinei vaikų savijautai bei gerovei? Kaip vaikai jaučiasi? Kaip jiems sekasi bendrauti su kitais vaikais? Kaip save vertina? Kaip jie įveikia liūdesį, nusivylimą ar kitus emocinius sunkumus?

     Mūsų mokykloje – darželyje emocinei vaikų sveikatai skiriamas ypatingas dėmesys.  Mokykla – darželis įsijungusi į tarptautinę socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“. Gera emocinė vaikų savijauta – geros fizinės sveikatos pagrindas .

      Dvi priešmokyklinio ugdymo pedagogės Asta Paulevičienė ir Virginija Vasiliauskienė įgijo šios programos pedagogo kvalifikaciją.

      Kad pagerintume emocinę vaikų savijautą, padėtume jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, jau šešti  metai dalyvaujame tarptautinėje ,,Zipio draugų“ programoje. Ši programa yra skirta mažiems vaikams, todėl joje dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai. Programa turi didelį poveikį mūsų mokyklos - darželio vaikams: vaikai tapo jautresni draugų emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti. Sumažėjo nevaldomo elgesio atvejų, padidėjo dėmesingumas, geriau sekasi įveikti kasdienius sunkumus. Programa  labai patinka ir mažiesiems. Zipį – žalią,  simpatišką  žaislinį žiogelį - šios programos simbolį, kasmet myli visi grupės ugdytiniai. Programa suteikia vaikams ne tik žinių, bet dovanoja daug gerų emocijų. Zipio valandėlių metu mes su vaikučiais daug kalbamės, diskutuojame, vaidiname įvairias situacijas, aptariame paveikslėlius, žaidžiame.  Tikime, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų ir žinių, vaikai lengviau susidoros su kebliomis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugę. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė- metodininkė

Virginija Vasiliauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .