Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi


 

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ sklaida

       Mokolų mokyklos-darželio  pradinių klasių mokytoja ekspertė Loreta Andriuškevičienė  dalyvavo atrankoje į Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“  veiklos 1.2.1 „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymus, kurių tikslas tobulinti pradinių klasių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas, reikalingas siekiant veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą, ir tapo projekto mokymų dalyve. Todėl mokymų metu įgytų žinių ir gebėjimų sklaidą vykdys mokyklos interneto svetainėje.

Tarptautinė mokytojų konferencija

  Sausio 05 dieną,  Mokolų mokykloje – darželyje, LPUPA  nariai organizavo tarptautinę konferenciją ,,Vertinimo strategijų įgyvendinimas. Geroji patirtis“. Savo patirtį vertinimo srityje pristatė 16  pranešėjų. Pranešimą apie mokinių žinių, gebėjimų ir elgesio vertinimą skaitė Punsko pagrindinės mokyklos mokytojos. Savo gerąja patirtimi  šioje konferencijoje dalijosi ir mūsų mokyklos – darželio mokytojos L.Andriuškevičienė, L.Čižikienė, V.Rudienė, R.Upitienė, V.Žmuidienė.Pateiktys iš konferencijos:

Vertinimo bei įsivertinimo būdai

Refleksija ir mokinių įsivertinimas

Grupės darbo vertinimo būdai

Formuojamasis vertinimas ir įsivertinimas

Elgesio vertinimas ir įsivertinimas

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .