PARAMA
 

Parama lopšeliui-darželiui

Nuoširdžiai dėkojame visiems vaikų tėveliams, jų giminaičiams, įstaigos darbuotojams 2019 metais skyrusiems lopšeliui-darželiui 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą. Jūsų suteikiama parama leidžia mums kurti jaukesnę, turtingesnę, saugesnę ugdymo aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo tikslus. Jūsų geranoriškumo dėka lopšelio-darželio sąskaita buvo papildyta 2149 Eur.

 

Lėšų likutis 2019-01-01- 2992,97

Gauta 2149 eurų

Panaudota 2366,17eurų

Lėšų likutis 2019-12-31- 2775,80

Paramos lėšos buvo panaudotos: darbuotojų higienos kursams, muzikos salės grindų atnaujinimui, įstaigos vėliavos ir logotipo įsigijimui.


Prašome paremti lopšelį-darželį ir 2020 metais. Mums labai svarbus ir reikalingas Jūsų pritarimas ir palaikymas. Jeigu esate dirbantis asmuo, 1,2 % GPM paramą galima pervesti iki 2020 m. gegužės 1 d.

Atkreipiame dėmesį, jeigu pildėte paramos skyrimo formą praėjusiais metais ir E5 laukelyje nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam laikotarpiui negu 2020 m., tuomet paramos formos pildyti nereikia, Jūsų prašymas galioja.


Prašymą pervesti 1,2 procentus pajamų mokesčio pateikti tokiais būdais:

elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuje, galite prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (04 versija) pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją);

tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyti į vietos VMI;

išsiųsti Lietuvos paštu.. Jei nuspręsite siųsti paštu patys, voką su užpildytu FR0512(04 versija) formos prašymu siųskite šiuo adresu:

Deklaracijų tvarkymo skyriui

Neravų g. 8

66401 Druskininkai

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems geranoriškai prisidėjusiems ir dar tik prisidėsiantiems prie jaukesnės ir saugesnės lopšelio-darželio aplinkos kūrimo.

 

 .