NEFORMALAUS UGDYMO BŪRELIŲ, VEIKIANČIŲ

LOPŠELIO-DARŽELIO PATALPOSE, 

TVARKARAŠTIS

2019-2020 m.m.Būrelio pavadinimas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Kotita
Muzikos mokytoja Rasa
  1445-1515     1445-1515    
2. Dailė
Meno mokyklos mokytojos
        1100-1145 ( Asta)     1100-1145 (Aušra)
3.Anglų kalba
  
Kalba.lt mokytoja Neringa
        1500-1554   1500-1554
4.  Regbis
Trenerė Gintarė
    1130-1200     1000-1030  
5. Krepšinis
Trenerė Katerina
  1500-1545 1115-1200     .