VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO PRIIMTI VAIKĄ Į MOKYKLĄ MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Viešosios paslaugos pavadinimas

Prašymo, priimti vaiką į mokyklą, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, priėmimas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-5932003, Nr. 63-28532011, Nr. 38-1804); Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-03-26 sprendimu Nr. 1-461

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

·         Prašymas priimti vaiką į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

·         vaiko gimimo liudijimo kopija;

·         jeigu reikia pirmenybę priimant vaiką į mokyklą patvirtinančius dokumentus (įvaikinimo, tėvų neįgalumo).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą pradinį ugdymą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio sekretorė Roma Česnulienė

Tel. (8 343)58470; el. p. mokolumd@gmail.com

 

Administracinės paslaugos vadovas

Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio direktorė Rimanta Trečiokienė

Tel. (8 343)58470; el. p. mokolaipav@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki  rugpjūčio 1 dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma

Prašymo forma (atsisiųsti)

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis, Mokolų g. 69,  kodas 190450037

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .