Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


                                                                            
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .