Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėsDĖL KOREPETITORIŲ VEIKLOS

Informacinių pranešimų korepetitorių veiklai lentelė

Pranešimas korepetitoriams

Ataskaita 2017m.
 
2016-2017  M. M.  MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ:
Koordinatorius- Nijolė Jurgelaitienė
Pirmininkas- Neringa Akelaitienė
Nariai: 1.Loreta Andriuškevičienė- mokytoja ekspertė
            2. Daiva Bingelienė- mokytoja metodininkė
            3. Genė Seliokienė-vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė                                                                             
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .