2019-2020 m.m lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" darbo užmokestis                                                                                                                                                                               

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .