GYVENIMAS „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖJE

 

Mūsų grupę lanko 2-3 metų amžiaus judrūs, nenustygstantys vietoje, žingeidūs vaikai.

Tai pats nuostabiausias ir žaviausias vaikų amžius.

Iš prigimties vaikas yra nenuilstantis fantazuotojas, kuris nuolat tyrinėja, kuria, atranda. Jų gebėjimas aplink save sukurti emocionalią, mielą, chaotišką aplinką kartais žavi, o kartais - pribloškia. Jie krykštauja ar meiliai žvelgia į mus kai mes dainuojam, sekam pasakas, žaidžiam žaidimus, o kartais jie... lyg „netyčia“ aplink save sukuria nepaprastą chaosą.

Mes sudarome sąlygas ugdytis vaikų smulkiajai motorikai, fizinei ir psichinei vaiko raidai, kalbos supratimo ir kalbinio bendravimo ugdymui, meniniam ir muzikiniam lavinimui.

Didelį dėmesį skiriame judesių lavinimui, nes fizinė veikla realizuoja visus svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, pažintinius, veikimo, bendravimo, saviraiškos.Labai svarbu yra gera vaiko socialinė ir emocinė raida: kaip vaikas pažįsta save ir kitus, kaip supranta ir valdo savo jausmus ir kaip sutaria su kitais. Ši raida vyksta sklandžiai, kai vaikų santykiai su suaugusiais yra artimi, kai jaučiamas pasitikėjimas ir parama.Mes padedame tai pažinti.

 

Grupės vaikučius ugdo, padrąsina ir padeda jiems suprasti juos supančią aplinką mokytojos: Kristina Mickevičienė ir Rasa Plečkaitienė„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS SAVITUMAS

         Grupę lanko 15 vaikų: 8 mergaitės ir 7 berniukai. Grupėje dirba mokytojos : Milana Skilandytė, Giedrė Karčiauskienė ir mokytojų padėjėja Lina Tamošaitienė. Visi vaikai yra gimę 2017 m. Didžiausias dėmesys skiriamas ugdytinių adaptacijos, sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinėms kompetencijoms ugdyti. Taip pat didelis dėmesys skiriamas kalbos ugdymui. Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas.

         Grupės aplinka sutvarkyta taip, kad skatintų vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Nuo mažens saugosime ir stiprinsime vaikų psichinę sveikatą. Mokysime reguliuoti savo emocijas  ir jas atpažinti.  Grupėje organizuojami socialinio - emocinio ugdymo užsiėmimai. Tai socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis. Ši  programa skirta : ugdyti emocinį intelektą, skatinti pozityvų elgesį, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius, lavinti vaiko charakterį. Taip pat  kursime šiltą, draugišką mikroklimatą grupėje. Drauge su vaikais  kursime grupės taisykles ir stengsimės jų laikytis. Skatinsime įvairius vaikų tarpusavio bendravimo būdus : veiklą grupelėmis, bendrų žaidimų organizavimą, formuosime savarankiškumo įgūdžius pasirenkant veiklą, priemones, susitvarkant savo žaidimų ir  darbo vietą.

      Grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.

 

 

Mokytojos Milana Skilandytė, Giedrė Karčiauskienė ir mokytojų padėjėja Lina Tamošaitienė.


                                                                                                    „Bitučių“ grupė

Šią grupę lanko 15 drąsių, smalsių, linksmų, judrių vaikučių, mums 2-3 metukai. Mums sudaryta grupės aplinka kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti. Čia sukurtas šiltas ir draugiškas mikroklimatas. Grupės mokytojos skatina įvairius tarpusavio bendravimo būdus: veikla grupelėmis, bendrų žaidimų organizavimas, formuojami savarankiškumo įgūdžiai, pasirenkant veiklą. Grupėje yra įvairių žaislų bei žaidimų, įvairiais būdais lavinama kalba, matematiniai įgūdžiai, smulkioji motorika. Čia vadovaujamasi pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste. Skatiname laikytis asmens higienos taisyklių, plečia žodyną, formuojami pirmieji socialiniai įgūdžiai.

Grupės mokytojos:

Genė Seliokienė ir Gitana Drakšienė

Mokytojų padėjėja: Lilija Brusokienė  

„GILIUKŲ“ GRUPĖS SAVITUMAS

         Grupę lanko 12 vaikų: 8 berniukai ir 4 mergaitės. Visi vaikučiai yra gimę 2018 m., tai yra nuo 1 metų iki 2 metų amžiaus. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų adaptacijos, sveikatos saugojimui bei didelis dėmesys skiriamas kalbos ugdymui ir socialinių  įgūdžių lavinimui.  Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekvieną dieną  lopšelyje-darželyje būtų  suteiktas pažinimo džiaugsmas, turtinamas dvasinis pasaulis, patiriamos teigiamos emocijos.

Grupės aplinka sutvarkyta taip, kad skatintų vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Nuo mažens saugosime ir stiprinsime vaikų psichinę ir fizinę sveikatą. Mokysime reguliuoti savo emocijas  ir jas atpažinti.  Grupėje organizuojama veikla, kuri lavina vaikučių smulkiąją motoriką, kad jie galėtų teisingai laikyti šaukštą, pieštuką ar teptuką ir kt. Daug dėmesio skiriame fiziniam aktyvumui bei higienos įgūdžiams ugdyti. Taip pat  kursime šiltą, draugišką mikroklimatą grupėje. Skatinsime įvairius vaikų tarpusavio bendravimo būdus : veiklą grupelėmis, bendrų žaidimų organizavimą, formuosime savarankiškumo įgūdžius pasirenkant veiklą, priemones, susitvarkant savo žaidimų ir  darbo vietą.

Mokytojos:

Jūratė Lukšienė, Roma Kavaliauskienė.

Mokytojų padėjėja Dana Žolynienė.

 


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .