Grupė ,,Kačiukai"

                                                                                                                                                                                                                                                                           Ikimokyklinio ugdymo grupę „Kačiukai“ lanko 3- 4 metų vaikai.

Vaikystė – tai pats nuostabiausias laikas žmogaus gyvenime. Būtent tuo metu padedami patys svarbiausi pagrindai žmogaus gyvenime. Tai laikotarpis, kuris pilnas emocijų, išgyvenimų ir naujų atradimų. Tai laikotarpis, kuris palieka ryškią žymę žmogaus gyvenime.

„Kačiukų" grupės vaikučiai jaučiasi saugūs ir mylimi, auga linksmi ir sveiki.  Daug dėmesio skiriame saugios bei patrauklios edukacinės aplinkos įvaizdžiui, nuolat puoselėjame grupės aplinką pagal vaikų amžių. Grupėje yra pakankamai įvairių, vaikams įdomių žaislų, žaidimų, priemonių ir veiklų, kurias jie gali laisvai rinktis ir keisti pagal savo poreikius ir išgales. Ugdymo procese planuojamos tokios veiklos, kurių metu  įvairiais būdais lavinama kalba, matematiniai įgūdžiai, smulkioji motorika, suvokimas, kūrybiškumas. Sudaromos sąlygos susidraugauti, bendrauti, pasitikėti savimi ir grupės draugais bei čia dirbančiais suaugusiais. Grupėje vadovaujamasi pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu, žinių siekimu ir kt. Nuolat skatiname vaiko individualią socialinę- emocinę raidą. Daug dėmesio skiriame vaikų savarankiškumo ugdymui,  bendravimui ir bendradarbiavimui su tėvais. Iškilusius sunkumus stengiamės įveikti abipuse pagalba. Nuolat skatiname tėvų integraciją į vaikų ugdomąjį procesą, bei kiekvieno nario asmeninį įsitraukimą į bendrų grupės vertybių kūrimą ir realizavimą kasdieninėse veiklose.

  Mokytojos Violeta Kriščiūnienė ir Jūratė Paitian

  Mokytojo padėjėja Daiva Juozulynienė.                                                                                   Grupė  ,,Drugeliai""

,,Drugeliai“ atėjo 16 vaikų: 9mergaitės ir 7 berniukai. Mūsų grupė yra mišri 2-4m vaikai.

Visiems vaikams adaptacija praėjo lengvai.Dauguma grupės vaikų tėvų savo vaikus apibūdina kaip drąsius, smalsius, plepius, mėgstančius bendrauti, išsipasakoti, būti tarp draugų. Iš tėvų surinkta informacija rodo, kad vaikai mėgsta žaisti, dainuoti, piešti. Pagrindiniai šeimų lūkesčiai pradėjus lankyti grupę: kad vaikas pratintųsi prie kitų grupės vaikų, išmoktų savarankiškai pasirinkti veiklos sritį, išmoktų skaityti, rašyti ir skaičiuoti.Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos ugdymui, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Mūsų mažiukai  mokinasi viska daryti savarankiškai imant pavyzdį iš vyresniųjų vaikų.

 

 

                                                                Mokytojos : Auša Matulevičienė , Roma Kavaliauskienė.

                                                                Mokytojos padėjėja -Sandra Baltuškonienė.

Ikimokyklinio amžiaus grupė
“Žirniukai”

Grupėje saugiai ir laimingai gyvena 4-5 metų 19 vaikų .

Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas.

Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos ugdymui, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus.

Mūsų tikslas :

·         Tobulinti vaikų kalbinius įgūdžius;

·         Ugdyti pažintinius gebėjimus;

·         Skatinti savarankiškumą, savisaugą, savitvarką;

·         Kurti, skatinti  žingeidumą ir smalsumą, grupės aplinką;

·         Plėtoti darželio ir šeimos partnerystę;

Ugdymo prioritetai

·         Pastebėtikiekvieno vaiko unikalumą ir atskleisti jo gebėjimus

·         Užtikrini kokybišką ir šiuolaikinį vaikų ugdymą;

·         Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp pedagogų ir tėvų.

 

Mes tikime tuo, ką darome:

  • Mūsų aplinka šiuolaikiška;
  • Mūsų aplinka inovatyvi;
  • Mūsų aplinka saugi;
  • Mūsų aplinka ugdanti;
  • Mūsų aplinka skatina vaikų kūrybiškumą.

 

Roma Bendaravičienė- ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Irena Liaukuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Irena Klimakienė – mokytojų padėjėja

Ikimokyklinio ugdymo grupė
„ Meškiukai“

Ikimokyklinio amžiaus vaikas – laisvas, žingeidus, kupinas emocijų, ieškojimų ir atradimų. Jis turi augti, žaisti, bręsti bei tobulėti turtingoje ir saugioje aplinkoje. Socialiniai įgūdžiai ir jų tobulinimas yra neatsiejama mūsų grupės gyvenimo dalis. Grupės prioritetas - sveikas, saugus ir gebantis bendrauti vaikas.Taikome įvairias bendravimo su tėvais formas. Grupėje yra daug erdvės ir priemonių vaikų savarankiškai veiklai vystyti. Ugdymo procesą vykdome vadovaujantis įstaigos parengta „ Ikimokyklinio ugdymo programa“ ir Ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektu OPA PA  draugai PIKA. Ugdomajame procese atsižvelgiame į individualias ugdytinių savybes, pomėgius ir gebėjimus. Grupėje sudarytos galimybės vaikams tyrinėti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį, bendrauti su bendraamžiais bei suaugusiais.

Ugdymo prioritetai:

Ugdyti vaikų socialinius ir komunikavimo gebėjimus, sudarant sąlygas bendrauti, sutarti.

Plėtoti socialinius gebėjimus ir vaikų savarankiškumą.

 

 

Grupės mokytojos:

Rima Paškevičienė

Jūratė Kuncevičienė

Mokytojų padėjėja Alė Jasaitienė


 

 

          

NYKŠTUKŲ GRUPĖ

 

Nykštukų grupės mokytojos:

Daiva Kurdeikienė

Irena Liaukuvienė

Daiva Papečkienė   mokytojų padėjėja

GRUPĖS SAVITUMAS

 

„Nykštukų“ ugdymo grupėje saugiai ir laimingai gyvena 17 vaikų. 6 mergaitės ir  11 berniukų. Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Didelį dėmesį  skiriame kalbos, sveikatingumo ugdymui.  Taip pat ugdome pažintinius sugebėjimus. Skatiname savarankiškumą, savisaugą bei savitvarką, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Taip pat siekiame plėtoti darželio ir šeimos partnerystę.

 

 

 


Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

 .