Vizija -  Patraukli, funkcionali, šiuolaikiška ir atvira naujoms idėjoms ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaiga, kuri tenkina prigimtinius vaiko poreikius bei atskleidžia individualius gebėjimus.

 

Misija - Užtikrinti kokybišką ugdymo programų įgyvendinimą, atitinkantį nuolat kintančios visuomenės reikmes, kuriant sveiką, saugią edukacinę kūrybinę aplinką, iniciatyvią bendruomenę.

 

 

 .