DARBO LAIKAS

 

Lopšelio-darželio darbo laiko trukmė – 1030 val. per dieną.

Lopšelis-darželis dirba nuo 700 iki 1730 darbo dienomis.

Budinti grupė dirba nuo 630  iki 1830.

Lopšelio-darželio darbo trukmę nustato Marijampolės miesto savivaldybės taryba.

 

 .