PRIĖMIMO Į PAILGINTĄ DIENOS GRUPĘ TVARKA

 

1. Lopšelio-darželio pailgintos dienos grupė yra  "Kačiukų"  grupės patalpose.

2. Pailgintos dienos grupę gali lankyti vaikai nuo 1 metų.

3. Pailginta dienos grupė veikia nuo 630 iki 700 ir nuo 1730 iki 1830.

4. Lankyti pailgintos dienos grupę vaikas priimamas tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui.

5. Pailgintos dienos grupėje dirba direktoriaus įsakymu paskirti ikimokyklinio  ugdymo mokytojai.


         Prašymas

 

 .