DARBUOTOJAI

 

Eil. Nr.   Darbuotojų skaičius
1. A lygio specialistai 1
2. B lygio specialistai 1
3. C lygio kvalifikuoti darbuotojai 19
4. D lygio darbuotojai (darbininkai) 8
  Iš: viso nepedagoginių darbuotojų: 31

 

 .