PEDAGOGAIEil. Nr.

Kvalifikacija

Skaičius

1.

Mokytojas metodininkas

5

2.

Vyresnieji mokytojai

8

3.

Mokytojai

6

4.

Psichologas

1

5.

Vyresnysis logopedas

1

6.

Vyresnysis socialinis pedagogas

1

 

 Iš: viso mokytojų:

22

 

 


 .