SAVIVALDA

 

 

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ TARYBA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Kurdeikienė

 Tarybos pirmininkė, vyr. mokytoja

2.

Jūratė Lukšienė

Tarybos pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

3.

Milana Skilandytė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

4.

Jūratė Paitian

narė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

5.

Daiva Matulevičiūtė

narė, mokytojos padėjėja

6.

Sandra Baltuškonienė

narė, mokytojos padėjėja

7.

Eimantė Vasiliauskienė

narė, tėvų atstovė

8.

Irma Brokienė

narė, tėvų atstovė

9.

Živilė Abraitienė

narė, tėvų atstovė


Lopšelio-darželio tarybos nuostataiVAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ   TARYBA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rimanta Trečiokienė

Tarybos pirmininkė, direktorė

2.

Giedrė Karčiauskienė

Tarybos sekretorė, socialinė pedagogė


Mokytojų tarybos nuostataiVAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ METODINĖ  GRUPĖ

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Asta Paulevičienė

Metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė

2.

Virginija Rutkauskienė

 Metodinės grupės sekretorė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė


Metodinės grupės nuostatai

 .