Direktorė

Rimanta Trečiokienė

Gimimo data ir vieta: 1956-04-30, Marijampolė

Išsilavinimas: 2003-2005 m. Šiaulių universitetas. Edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) studijų programa (kodas 62107S110). Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1986-1991 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursas. Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

1972-1975 m. Marijampolės (Kapsuko) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija.

8-652-53994; e-mail. rimanta.treciokiene@gmail.com

Darbo patirtis: Nuo 2009 m. gruodžio 23 dienos Marijampolės Mokolų mokyklos-darželio direktorė.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. Marijampolės vaikų  lopšelio-darželio  ,,Ąžuoliukas" direktorė.


 

Direktorės pavaduotoja ugdymui –  Nijolė Jurgelaitienė

Ūkvedė – Danutė Puskunigienė

 


 .