,,GILIUKŲ"  GRUPĖS  VAIKŲ  SAVITUMAS

           Grupę lanko 15 vaikų: 7 mergaičių ir 8 berniukai. Rugsėjo pirmą dieną į grupę atvyko 6 nauji vaikai. Šie vaikučiai yra nelankę ugdymo įstaigų todėl dvi pirmąsias rugsėjo savaites jie buvo adaptaciniame periode. Visi kiti vaikai šią grupę lanko jau antri metai, adaptacijos problemų neturi. Greitai prisiminė grupės taisykles, darželio aplinką, jau turimus kultūrinių-higieninių įgūdžių pradmenis. Visi vaikai yra gimę 2018 metais.  Dar yra vaikučių, kurie  verkia išsiskirdami su tėveliais, bet mes labai tikimės, kad tai tik laiko klausimas, nes dienos metu vaikai  grupėje jaučiasi puikiai. Grupės aplinka sutvarkyta taip, kad skatintų vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Nuo mažens saugosime ir stiprinsime vaikų psichinę ir fizinę sveikatą. Mokysime reguliuoti savo emocijas  ir jas atpažinti.

Mokytojos:

Jūratė Lukšienė, Roma Kavaliauskienė.

Mokytojų padėjėja Dana Žolynienė.

                                                                             " MEŠKIUKŲ" GRUPĖS SAVITUMAS


Grupę lanko 15 vaikučių, 8 mergaitės ir 7 berniukai. Visi vaikai gimę 2018 metais.
Lopšelis - darželis yra ta vieta, kur vaikučiai sužino ir išmoksta daug naujo.
2-3 metų amžiaus vaikams būdingas intensyvus asmenybės pagrindų formavimasis: suvokimas, mąstymas ir bendravimas. Kiekvienas vaikas ypatingas,savitas ir vystosi tik jam būdingu tempu. Todėl mūsų grupės  prioritetai
yra vaiko adaptacija naujoje aplinkoje, bei saugios ir estetiškos aplinkos kūrimas,
padedantis tobulinti vaikų gebėjimus.
Kryptingas ir tikslingas ugdymas turi didelės įtakos vaiko intelekto ir kalbos raidai, jo elgesiui ateityje.

Grupėje dirba mokytojos Rima Paškevičienė, Jūratė Kuncevičienė ir mokytojų padėjėja Alė Jasaitienė.

,,DRUGELIŲ" GRUPĖS SAVITUMAS

Grupę lanko 10 vaikų: 7mergaitės ir 3 berniukai. Visi vaikučiai yra gimę 2019m. Esame patys mažiausi darželyje. Dėl amžiaus ypatumų vaikučių kalba dar neišlavėjusi. Tai apsunkina bendravimą, kalbos suvokimą. Skatiname vaikų kalbinį aktyvumą: sekame pasakas, dainuojame, žaidžiame pirštukų žaidimus.

  Padedame vaikučiams greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Daug dėmesio skiriame higienos įgūdžiams ugdyti.

Grupėje dirba:

Rasa Plečkaitienė – mokytoja, įgijusi aukštąjį išsilavinimą ir vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Mokytoja aktyvi, daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui, patinka dainuoti, daryti rankdarbius.

Rūta Bukevičienė – mokytoja, baigusi studijas Marijampolės Kolegijoje. Komunikabili, mėgstanti vaidinti, šokti. Daug dėmesio skirianti vaikų savarankiškumui. Domisi ugdymo naujovėmis.

Sandra Baltuškonienė – mokytojo  padėjėja. Rūpestinga, darbšti, šiltai bendrauja su vaikais.


 .