„BORUŽĖLIŲ“  GRUPĖS SAVITUMAS

         Grupę lanko 20 vaikų: 9 mergaitės ir 11 berniukų. Grupėje dirba mokytojos : Milana Vasiliauskienė, Giedrė Karčiauskienė ir mokytojų padėjėja Lina Tamošaitienė. Didžiausias dėmesys skiriamas sveikatos saugojimo, kalbos ugdymo, komunikavimo, socialinėms kompetencijoms ugdyti.

         Grupės aplinka sutvarkyta taip, kad skatintų vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Tenkindami prigimtinį vaiko poreikį žaisti, sudarome galimybę vaikams rinktis veiklas, jų trukmę, draugus, priemones, žaidimų erdves. Vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas.

         Grupėje organizuojami socialinio - emocinio ugdymo užsiėmimai. Tai socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis. Ši  programa skirta : ugdyti emocinį intelektą, skatinti pozityvų elgesį, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius, lavinti vaiko charakterį. Orientuojamės  į vaiko ugdymosi kokybės gerinimą, glaudžiai bendradarbiaudami su šeima.  Grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.

 

         Mokytojos Milana Vasiliauskienė, Giedrė Karčiauskienė ir mokytojų padėjėja Lina Tamošaitienė.

 


                                                                                   

                                                                          ,, Kačiukų “ grupės  savitumas

Grupę lanko 20 vaikučių. 8 mergaitės ir 12 berniukų. Visi vaikai gimę 2016 metais.  Grupės vaikai žingeidūs, imlūs naujovėms, norintys dominuoti, todėl, remiantis grupės savitumu, prioritetinis dėmesys skiriamas vaikų  socialinių  įgūdžių ugdymui, sudarant sąlygas vaikams taikiai susitarti dėl bendros veiklos.

Siekiam plėtoti komunikavimo gebėjimus, skatinant vaikus reikšti savo mintis, išsakyti savo nuomonę, klausytis kitų.

 Ugdymas vyksta per žaidimus, potyrius, meninę veiklą. Naudojam įstaigos parengtą ,, Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, integruojant   ,,Y GA GA ! ‘‘ mokymosi priemonių komplektą.

Grupės aplinka saugi, estetiška, sudarytos sąlygos vaikams rinktis veiklas grupelėmis ir individualiai. Grupėje dirba mokytojos  Jūratė Paitian , Violeta Kriščiūnienė ir mokytojų padėjėja Daiva Juozulynienė.
Ikimokyklinio ugdymo grupė
 „ŽIRNIUKAI" 

„Žirniukai“ jau gerokai paūgėjo- tai vyresnioji ikimokyklinio amžiaus grupė. Grupėje 19 smalsių, daug žinoti ir patirti norinčių vaikų. Grupės mokytojos visada stengiasi patenkinti mažųjų smalsuolių lūkesčius. Atsižvelgiant į bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą , vaikai ugdomi pagal visas kompetencijas.

Eksperimentai, tyrinėjimai, atradimai - svarbiausias aspektas, kuriuo sudominami vaikai. Vaikams suteikiama pasirinkimo laisvė, daugiausia dėmesio skiriama ne rezultatui, bet ugdymo procesui.. Mokytojų nuomone, labai svarbūs vaikų tarpusavio santykiai. Vaikai įtraukiami į žaidimų pasaulį, kuriame jie mokosi bendrauti, bendradarbiauti, nesipykti. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų meninei raiškai, tai vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimų, emocijų, jausmų, patirties reiškimas ir vaizdavimas meninės raiškos būdais ir priemonėmis: veiksmu, judesiu, žodžiu, balso intonacija, spalva, linija, forma ...

Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos ugdymui, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Grupės ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Bendrąja ikimokyklinio ugdymo programa. Naudojame ugdymo  priemonių komplektą OPA- PA draugai PI – KA

Mūsų grupės tikslas yra pasirūpinti  vaiko įdomiu mokymosi stiliumi saugioje, pažintinius ir kūrybinius vaiko gebėjimus puoselėjančioje aplinkoje.

Ugdymo prioritetai:

Ugdyti vaikų kalbą. Ugdyti pažintinius gebėjimus. Skatinti savarankiškumą, savisaugą, savitvarką. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę. Kurti sveikatą stiprinančią ir ugdančią aplinką. Plėtoti darželio ir šeimos partnerystę.

Grupėje dirbame:

Roma Bendaravičienė-  Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Irena Liaukuvienė  --  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Irena Klimakienė– Mokytojos padėjėja

                                                                            „Bitučių“  grupės  savitumas

   Mūsų grupę lanko 19 drąsių, smalsių, linksmų vaikučių. Iš kurių 6 mergaitės ir 13 berniukų. Čia  sudaryta grupės aplinka kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti. Sukurtas šiltas ir draugiškas mikroklimatas. Grupės mokytojos skatina įvairius tarpusavio bendravimo būdus: veikla grupelėmis, bendrų žaidimų organizavimas, formuojami savarankiškumo įgūdžiai, pasirenkant veiklą. Grupėje vadovaujamasi pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste. Didelis  dėmesys skiriamas sveikatos saugojimo, kalbos ugdymo, komunikavimo, socialinėms kompetencijoms ugdyti. Tenkindami prigimtinį vaiko poreikį žaisti, sudarome galimybę vaikams rinktis veiklas, jų trukmę, draugus, priemones, žaidimų erdves. Vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą

Grupės mokytojos: Genė Seliokienė ir Gitana Drakšienė, mokytojų padėjėja: Lilija Brusokienė,,NYKŠTUKŲ"  GRUPĖ

,,Nykštukų" grupės mokytojos:

Daiva Kurdeikienė

Irena Liaukuvienė

Daiva Papečkienė   mokytojų padėjėja 

GRUPĖS SAVITUMAS 

„Nykštukų“ ugdymo grupėje saugiai ir laimingai gyvena 19 vaikų. 6 mergaitės ir  13 berniukų. Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Didelį dėmesį  skiriame kalbos, sveikatingumo ugdymui.  Taip pat ugdome pažintinius sugebėjimus. Skatiname savarankiškumą, savisaugą bei savitvarką, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Taip pat siekiame plėtoti darželio ir šeimos partnerystę.
„Kiškučių“ grupės savitumas

Grupę lanko 18 vaikų: 13 mergaičių ir 5 berniukai. Vaikai 3 m. amžiaus.

Visiems vaikams adaptacija praėjo lengvai. Šeimos nariai savo vaikus apibūdina kaip judrius, smalsius, plepius, mėgstančius bendrauti, būti tarp draugų. Iš tėvų surinkta informacija rodo, kad vaikai mėgsta žaisti, dainuoti, piešti. Pagrindiniai šeimos lūkesčiai pradėjus lankyti grupę,  kad vaikas pratintųsi prie kitų grupės vaikų, savitvarkos ir savitarnos, higienos įgūdžių, savarankiškai pasirinkti veiklos sritį. Šio amžiaus vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos ugdymui, sveikatingumo ugdymui, džiugiems vaiko atradimams ir spontaniškai kūrybai. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus.

Mokytojos Aušra Matulevičienė, Roma Kavaliauskienė

Mokytojų padėjėja  Albina Kiškienė

        


 .