PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ „KODĖLČIUKAI“

Grupėje 18 linksmų, judrių smalsių vaikučių. Priešmokyklinio ugdymo 14 ugdytinių, jie būsimi pirmokėliai ir 4- penkiamečiai ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai.

Ugdomoji veikla vyksta per vaidinimą, teatrą, žaidimą bei potyrius (bandymai, eksperimentai, ekskursijos, edukacinė veikla). Priešmokyklinio ugdymo programai įgyvendinti, vaikų veiklai organizuoti naudojame „OPA- PA“ mokymosi priemonių  komplektus. Ikimokyklinukai taip pat integruojami bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa. Grupės patalpose smagu žaisti, mokytis, vaidinti . Remiantis vaiko poreikiu kurti, vaidinti, tobulinti saviraišką, kalbą, per žaidimus, įvairius vaidinimus, pasakas mes integruojame kalbą  mūsų kasdieninėje veikloje. Siekiame, kad įgytos gimtosios kalbos, pažinimo ir kitų kompetencijų žinios būtų stabilus pagrindas geresnei ir perspektyvesnei vaikų ateičiai. Kiekvienas vaikas skiriasi savo charakteriu, temperamentu, fizinėmis bei psichinėmis savybėmis ir galimybėmis. Todėl grupėje vaikai turi galimybę  pagal amžių, pomėgius ir poreikius rinktis erdvę savo veiklai. Visa ugdomoji veikla modeliuojama taip, kad ji skatintų kurti ir veikti. Mūsų grupės tikslas yra pasirūpinti  vaiko įdomiu ugdymu saugioje, pažintinius ir kūrybinius vaiko gebėjimus puoselėjančioje aplinkoje. Dalyvaujame VŠĮ "Vaiko labui" socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai" . Vaikams sudarytos visos sąlygos ir galimybės lankyti būrelius, vaikai lanko anglų kalbos pamokėles.  Naudojamės elektroniniu dienynu "Mano dienynas", kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savo vaikus, jų pasiekimus, aktualią informaciją.

Grupėje vaikučiais rūpinasi, ugdo, moko , žaidžia ir dirba su jais komanda:

Virginija Vasiliauskienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Gitana Drakšienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Laima Staskevičienė – mokytojo padėjėja                                                              Priešmokyklinio ugdymo grupė – „Smalsučiai“

        Grupėje 18-ka smalsių vaikų. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi visur ir visada. Dirbame pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Programai įgyvendinti, ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus pirmai klasei, naudojame OPA PA priemonių komplektą, dalyvaujame VŠĮ „Vaiko labui“ socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Ugdymo ir ugdymosi veikla vaikams organizuojama įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti jų mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. Stengiamės kelionėse pažinti savo kraštą. Dalyvaujame ne tik lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuojamuose renginiuose, bet ir Marijampolės miesto bei respublikiniuose konkursuose ir parodose, kuriose vaikai laimi prizines vietas. „Smalsučių“ grupės vaikai lanko anglų kalbos pamokėles. Mokytoja Neringa Akelaitienė grupės vaikus moko šokio judesio. Sportinės veiklos, mažojo futboliuko moko mokytoja Asta Paulevičienė. Naudojamės elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės gvildenamą temą, savo vaikus, jų pasiekimus, aktualią informaciją.

Mokytoja metodininkė Neringa Akelaitienė

Mokytoja metodininkė Asta Paulevičienė

Mokytojo padėjėja Daiva Matulevičiūtė

 
 .